หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
Created by : วิมลสิริ , Publish 22 Dec 2022 , Views 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สทป.  และ สจล. โดยผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจาก สทป. ซึ่งความสำเร็จของนักศึกษาในวันนี้นับว่า สทป. ได้ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ เพื่อใช้ความรู้ความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมป้องกันประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap