หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รถถังเบา แบบ M41A3
Created by : , Publish 11 Jun 2012 , Views 22
รถถังเบา แบบ M41A3


รถถังเบา แบบ M 41 หรือ Walker Bulldog เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. เริ่มผลิตในปี 1950 (พ.ศ.2493) โดยบริษัท แคลดิแลคเกจ ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุเข้าประจำการในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในปี 1951 และประเทศพันธมิตรโลกเสรี รวมทั้งประเทศไทย มีจำนวนการสร้างทั้งสิ้น 5,500 คัน ปัจจุบันยังคงมีประจำการอยู่ในประเทศ บราซิล ชิลี โดมินิกัน กัวเตมาลา โซมาเลีย ไต้หวัน ตูนีเซีย อูรุกวัย และ ไทยรถถังเบา แบบ M 41 ประจำการในกองทัพบกไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 โดยการจัดหาและสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น เป็นรถถังที่มีขนาดเล็ก คล่องตัว เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ลุ่มแฉะ ดินอ่อน แต่มีประสิทธิภาพในการรบ สามารถขนส่งทางอากาศได้ และมีอำนาจการยิงแบบเคลื่อนที่ได้รถถังเบา แบบ M 41 นี้ มีการดัดแปลงเพิ่มเติมถึง 3 ครั้ง จึงมี 4 แบบ คือ รถถังแบบM 41 ธรรมดา, M 41 A1,M 41 A2 และ M 41 A3 จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่เคยใช้คาบูเรเตอร์ (Carburetor) มาใช้ระบบปั๊มสูบฉีดน้ำมัน (Fuel Injection Pump) แทน รถถังแบบM 41 ธรรมดา, M 41 A1,M 41 A2 จึงกลายเป็น M 41 A3 ดังนั้น ปัจจุบันรถถังเบา แบบ M 41 ที่ประจำการอยู่ในกองทัพจึงเป็นแบบ M 41 A3 ทั้งหมดรถถังเบา แบบ M 41 หรือ Walker Bulldog เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. เริ่มผลิตในปี 1950 (พ.ศ.2493) โดยบริษัท แคลดิแลคเกจ ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุเข้าประจำการในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในปี 1951 และประเทศพันธมิตรโลกเสรี รวมทั้งประเทศไทย มีจำนวนการสร้างทั้งสิ้น 5,500 คัน ปัจจุบันยังคงมีประจำการอยู่ในประเทศ บราซิล ชิลี โดมินิกัน กัวเตมาลา โซมาเลีย ไต้หวัน ตูนีเซีย อูรุกวัย และ ไทย

รถถังเบา แบบ M 41 ประจำการในกองทัพบกไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 โดยการจัดหาและสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น เป็นรถถังที่มีขนาดเล็ก คล่องตัว เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ลุ่มแฉะ ดินอ่อน แต่มีประสิทธิภาพในการรบ สามารถขนส่งทางอากาศได้ และมีอำนาจการยิงแบบเคลื่อนที่ได้

รถถังเบา แบบ M 41 นี้ มีการดัดแปลงเพิ่มเติมถึง 3 ครั้ง จึงมี 4 แบบ คือ รถถังแบบM 41 ธรรมดา, M 41 A1,M 41 A2 และ M 41 A3 จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่เคยใช้คาบูเรเตอร์ (Carburetor) มาใช้ระบบปั๊มสูบฉีดน้ำมัน (Fuel Injection Pump) แทน รถถังแบบM 41 ธรรมดา, M 41 A1,M 41 A2 จึงกลายเป็น M 41 A3 ดังนั้น ปัจจุบันรถถังเบา แบบ M 41 ที่ประจำการอยู่ในกองทัพจึงเป็นแบบ M 41 A3 ทั้งหมดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap