หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
Created by : , Publish 19 Jan 2016 , Views 17
DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559 
เนื่องในวาระโอกาสวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559 พวกเรา DTI ภูมิใจที่ได้มีโอกาสผลักดันการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย และความสำเร็จที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดการสนับสนุนจากกองทัพไทยและหน่วยผู้ใช้ต่าง ๆ 

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อันจะทำให้กองทัพไทยสามารถมียุทโธปกรณ์และการสนับสนุนจากฝีมือคนไทยเพื่อใช้ในภารกิจการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยต่อไป


ในภาพคือจรวดหลายลำกล้อง DTI-1G ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก DTI-1 ครับ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap