หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58038I – Effects of the Cookie Cutter Function Shapes on Monte Carlo Simulations of Weapon Effectiveness
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 6
view Abstract and Download
Abstract : Several shapes of cookie cutter function have been used in weapon effectiveness analyses. Although it is perceived that different cookie cutter shapes would lead to different analysis results, little proof has been developed. This paper investigates whether different cookie cutter shapes produce different results of Monte Carlo simulations to determine the probability of damage on area targets. Four cookie cutter shapes, which are circle, ellipse, rectangle, and the actual shape of weapon lethal zone, were employed in a case study on multiple shots of artillery weapons against a uniform value target. The Monte Carlo simulations were carried out on different number of shots, targets, and weapon lethality data. Statistical analyses were performed and it was suggested that the difference between the results determined by different shapes of cookie cutter function was statistically significant but the effect of the shapes of cookie cutter function on the results was small.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap