หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58003I-Triple-Mode Location-Aware Android Portable System for Field Operations
Created by : , Publish 16 Nov 2015 , Views 4
view Abstract and Download
Abstract : The goal of this research project is to create a portable system that makes use of easy-to-find and affordable Android devices for field operations where current positions of the operators are essential. A system that can be deployed virtually anywhere consists of location-aware Android application, Android mobile device(s), and a microcontroller module. By utilizing the Global Positioning System hardware on the mobile device and the spatial database and algorithms, the mobile application can send alerts to the users based on their current locations and the criteria of their missions. This portable system can be used in online mode where an active Internet connection is available, semi-online mode where a Local Area Network is deployed, or offline mode where it is completely self-contained. Using a microcontroller module instead of a computer server gives the system the flexibility and ease of setting up that are much needed in the field. Our experiments in the field showed that the system is suitable for field uses such as ground survey missions. The Location-Based Services along with the spatial algorithm yielded the correct and acceptable results for real use.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap