หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53008I – Analysis of Linking and Processing of 2 Degrees of Freedom for the Multiple Parameters Controller of the Automatic Aiming System with Gyro and GPS
Created by : , Publish 20 Mar 2010 , Views 7
view Abstract and Download
4-53 Abstract : �The paper deals with analysis of linking and processing of 2 degrees of freedom for the multiple parameters controller of the rocket launcher automatic aiming system with Gyro
and GPS. In details, two control systems are compared. The first control system has two computers that the first computer gets meteorology data and target coordinate for computing azimuth and
elevation angles while the second computer gets position and orientation of the rocket launcher through Gyro and GPS. After combining information from both computers, the final azimuth and elevation angles are computed and send them to set up the launcher.
The second control system consists of one computer which gains all information needed to computed for the azimuth and elevation angles in order to compute the results and send them to set up the launcher
as the first system. From the analysis, the results show that the second control system has better performance while considering CPU runtime and errors. Moreover, designing the system, amount of equipment and connectivity become easier than the first system.

Author :�Tawiwat V., Narongkorn D., Sawitri P.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap