หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
54018D – An Application of Laser Interferometer for Surface Roughness Measurement
Created by : , Publish 21 May 2011 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract :� � This research presents an applied machine audits run test by applying the principle of laser interferometer. By describing how to install a laser measuring device, applied machine that developed. Proposed measure system consists of installing a reflector mirror. This paper has 2 experiments; the first experiment, finding the correction and uncertainty of the applied machine, secondly, measuring the surface roughness of the test piece. The uncertainty of this system is determined from the laser interferometer, an application tool and environment.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap