หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53011D – A 3 Degrees of Freedom Dynamic System Simulation Of Unguided MLRS for Platform Stability Study under Curtain Firing Angles
Created by : , Publish 21 May 2011 , Views 16
view Abstract and Download
Abstract :� � In military application, rocket launching platform of multiple launcher rocket system (MLRS) is�extremely required high stability and precision movement mechanisms. Correctly, moving to assigned�firing angle, obtained from fire control system, will result in good target hitting. However, platform�vibration caused from continuous rockets firing will dramatically reduce the shooting accuracy, especially�in case of unguided rocket. This paper presents a 3 degrees of freedom dynamic system simulation of�unguided MLRS for launching platform stability study at various firing angles, using MATLAB. The�simulation results reveal that the firing angle directly affects the platform vibration characteristic. For all�examined firing angles, the launching system will reach the steady state after 2 seconds of firing. The�outcomes from this research will be lately used to improve the rocket fire control system under vibration�situation.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap