หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
previous 1 2 3 next
สปอตวิทยุ “สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม”

สปอตวิทยุ “สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม”ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 90.5 รายการเก็บตกจากเนชั่น 
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติ เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.

สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง
สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง "อีกก้าว...ในการสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง"

สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015
สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015

รายการนาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พลรือตรี ดร.เศวตนันท์ ประยูรรัตน์ ในรายการ นาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.) FM 88.5, 93, 106 MHz ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป.
สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป. ผ่านรายการวิทยุ ส.ทร. เอฟเอ็ม 106.0 MHz. ออกอากาศ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2554

แนะนำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แนะนำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในรายการ สถานีวิทยุสาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 90.5 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554

แนะนำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แนะนำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และประชาสัมพันธ์ พิธีรับมอบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1 รายการสาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 90.5 ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554

สัมภาษณ์ ผอ.สทป.
สัมภาษณ์ ผอ.สทป. เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป. ในรายการฟ้าวันใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ คลื่น 102.5 12 ก.ค.53 เวลา 07.30 น.

สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ
สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ความถี่ 103 MHz. ในรายการใจถึงใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ออกอากาศ เมื่อ 9 ก.ค.53 เวลา 06.00 น.

previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap