หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
previous 1 2 3 next
สทป. ส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้น – ลงทางดิ่ง ขนาดเล็กแบบหลายใบพัด (Siam UAV)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้น – ลงทางดิ่ง ขนาดเล็กแบบหลายใบพัด (Siam UAV) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าห้องภาณุรังษี ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงขีดความสามารถของผลงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่2
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงขีดความสามารถของผลงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
ณ ดีวารี ชาญวีร์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาสทป. ส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ให้กองทัพบก
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
ส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ให้กองทัพบก
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี 
 สทป. ลงนามบันทึกข้อตกลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมฝนหลวง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
ลงนามบันทึกข้อตกลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการข่าวสังคม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 สทป. ลงนามบันทึกข้อตกลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ออกอากาศโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง 11 
ห้องข่าว NBT รายงาน...ภาครัฐเร่งพัฒนาจรวดทำฝนหลวง โดยสัมภาษณ์ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ ผอ.สทป. 
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อแสวงหาความต้องการระบบอากาศยานไร้คนขับ และแสดงสาธิตผลงานวิจัยพัฒนาระบบกาศยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแสดงขีดความสามารถของผลงานวิจัยและพัฒนาระบบกาศยานไร้คนขับ ของ สทป. เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์ การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สปอตถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมที่มีบทบาทหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้านยุทโธปกรณ์ ในวาระมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในปี 2558
สทป. ขอแสดงความจงรักภักดีผ่านสปอตถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap