หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง ประชุมการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
DTI-UTC จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับ (แบบปีกหมุน) Instructor Remote Pilot Certificate (Multi-Rotor) IRPC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 4 ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 ประจำปี 2566
สทป. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าอวกาศยานภาครัฐเชิงพาณิชย์ Commercial Governmental Spaceport สิ่งอำนวยความสะดวกท่าอวกาศยานต่าง ๆ และ เทคโนโลยีทางอวกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง สทป. กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
สทป. ร่วมกับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมชนวนท้าย สำหรับกระสุนปืน (Ammunition primer)
สทป. ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า
สทป. ร่วมกับ Asperiq AG ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ ในสาขาการเข้ารหัส หรือ Encryption
หนึ่งในบริษัทร่วมทุนของ สทป. บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการตลาดยานเกราะล้อยาง 4x4 ร่วมกับ PT. Industri Ketahanan Nusantara of Indonesia
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ระหว่าง สทป. ร่วมกับ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด
สทป. ร่วมกับ ST Engineering Land Systems Ltd. ลงนามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
DTI เแสดงศักยภาพในงาน Defense and Security 2023 งานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
สทป. จัดประชุมเชิงวิชาการ DTI Anti Drone Symposium 2023 ครั้งแรกในประเทศไทย
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap