หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ทุน สทป.
ทุน สทป.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567
ปฏิทินกิจกรรมทุน สทป.


การบริหารจัดการทุน สทป.
ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการ สทป. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และโครงการวิจัยแก่ข้าราชการทหาร พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการ สทป. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และโครงการวิจัยแก่ข้าราชการทหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์ในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่ข้าราชการทหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


หลักเกณฑ์ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันประเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แก่ข้าราชการทหาร


หลักเกณฑ์ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันประเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์ในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน  สทป.
คู่มือการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุน สทป. สำหรับบุคคลภายนอก
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap