หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา แนะนำส่วนบัณฑิตศึกษา
แนะนำส่วนบัณฑิตศึกษาส่วนบัณฑิตศึกษา


(Academic Cooperation Division - TAC)


มีหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ทั้งในรูปแบบของการเรียน การสอน และการให้ทุนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนในการทำวิจัยของสถาบันฯ

โดยมี "บุคลากรในส่วนบัณฑิตศึกษา" ดังนี้ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap