หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มี 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย มีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย มีต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค
ตัวชี้วัด 2565  งานวิจัยพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
แผนกลยุทธ์
1.1 การวิจัยและพัฒนา
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมการผลิต


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งภาคการศึกษา พาณิชย์ และการป้องกันประเทศ เป็นต้น
ตัวชี้วัดปี 2565 องค์ความรู้สามารถถ่ายทอดสู่ประชาสังคมอย่างน้อยร้อยละ 80 ขององค์ความรู้ทั้งหมด
แผนกลยุทธ์
2.1 การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.3 การบริหารจัดการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์องค์ความรู้และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดปี 2565   จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MoU ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย อย่างน้อย 4 ฉบับ
แผนกลยุทธ์
3.1 การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศน์ร่วม
3.2 การพัฒนากลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
เป้าประสงค์ สทป. มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสอดคล้องกับตำแหน่ง มีความเป็นนักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
ตัวชี้วัดปี 2565 มีจำนวนงานวิจัยพื้นฐานอย่างน้อย 4 เรื่อง
กลยุทธ์
4.1 การพัฒนาด้านการเงิน
4.2 การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
4.3 การจัดการภายในองค์กร
4.4 การเรียนรู้และการพัฒนา


 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap