หน้าแรก >> สื่อเผยแพร่ >> ข้อมูลสถิติ
สรุปผลการร้องเรียน
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap