หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 “เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล”
เป้าหมาย

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคตสามารถแข่งขัน รวมทั้งลดการพึ่งพาหรือนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เอื้ออำนวยต่อ สทป. และภาคเอกชนในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การพัฒนา การผลิต และการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตเพื่อการใช้งานภายในประเทศและการส่งออกต่อไป

พันธกิจ
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์
 • คิดทำเป็นทีมงาน
 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม
 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ มหาชน)

------------------------------


แบบที่ 1 รูปตราสัญลักษณ์หลัก

รูปตราสัญลักษณ์หลักประกอบด้วยพื้นหลังรูปวงกลมสีเทา แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี และลูกศร สีเหลือง มีความหมายดังนี้
 1. รูปวงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. พื้นหลังรูปวงกลมสีเทา เป็นสีของโลหะ หมายถึง ความแข็งแกร่ง และมั่นคง
 3. แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน แสดงถึง ความเป็นชาติไทย
 4. การหมุนของกรอบสีธงไตรรงค์ แสดงถึง พลังขับเคลื่อนจากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 5. ลูกศรสีเหลืองพุ่งขึ้น แสดงถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า


แบบที่ 2 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาไทย


แบบที่ 3 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาโรมัน


แบบที่ 4 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาโรมัน

พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap