หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. รู้จักสทป.
รู้จักสทป.
เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. 2550
 
30 เมษายน
 ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดำเนินความร่วมมือวิจัยและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ และให้เหล่าทัพนำผลงานไปทดลองใช้งาน เมื่อได้มาตรฐานให้กระทรวงกลาโหมผลิต เพื่อนำไปประจำการในกองทัพต่อไป
21 พฤษภาคม
 จัดสัมมนาแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
18 มิถุนายน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้นำเรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) เสนอต่อที่ประชุมสภากลาโหมประจำเดือน มิ.ย.50 และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาการจัดตั้งฯ
28 มิถุนายน
 ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
17 กันยายน
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีมติให้จัดตั้งสถาบันฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่สอง
27 พฤศจิกายน
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และให้ส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ


พ.ศ. 2551
 
27 มีนาคม
 ชี้แจง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
25 กรกฎาคม
 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจแก้พระราชกฤษฎีกาแล้วเสร็จ 26 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
19 กันยายน
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้นายกรัฐมนตรี ลงนามเพื่อเสนอ สำนักราชเลขาธิการ
24 กันยายน
 ประชุมหารือการจัดทำ ข้อบังคับ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
27 ธันวาคม
 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
31 ธันวาคม
 ลงประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2552
 
1 มกราคม
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของกระทรวงกลาโหม
6 พฤษภาคม
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ โครงการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง (พ.ศ.2550 – 2559) ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
13 พฤษภาคม
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวม 5 คน
16 กรกฏาคม
 บุคลากรรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเริ่มทำงาน
9 กันยายน
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผ่านการสรรหาและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap