หน้าแรก >> สื่อเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์
previous 1 next
Show results per page
โบรชัวร์ DTI 2021
- ความเป็นมาขององค์กร
- การจัดตั้ง
- หน้าที่และอำนาจ
- ผลงานที่สำคัญ
- การดำเนินการหน่วยพัฒนาธุรกิจของสถาบันฯ
- โครงการนำร่อง
Added on May 06, 2021
แนะนำผลงานวิจัย DTI 2021
1. เทคโนโลยียานไร้คนขับ
2. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
3. เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และฝึกเสมือนจริง
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
5. เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี
Added on May 06, 2021
การประเมินผลการดำเนินงานของ สทป.
การประเมินผลการดำเนินงานของ สทป. 2554 - 2557
Added on May 06, 2021
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์
Added on June 06, 2017
แผนที่นำทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Added on June 16, 2015
คู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs
Added on June 16, 2015
ข่าวบทความเปิดประตูสู่เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Added on June 16, 2015
รายงานประจำปี
Added on June 06, 2017
ความพร้อมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย สู่เส้นทางอาเซียน 2015

Added on June 06, 2017
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap