หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
previous 1 2 3 next
Show results per page
ประกาศราคากลาง งานจ้างทำระบบควบคุมการเข้า-ออกและระบบความปลอดภัยของอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)
Added on September 15, 2020
269.97 Kb
ประกาศราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Added on September 06, 2019
205.37 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรนนิบัติบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
Added on October 05, 2018
389.07 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน (Outsource)
Added on October 05, 2018
402.77 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดวัชพืช โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์
Added on October 04, 2018
352.13 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดุแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชรอบอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)
Added on October 04, 2018
352.21 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรนนิบัติระบบ Fume Hood ในห้องปฏิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์
Added on October 04, 2018
341.52 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการของหน่วยงานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 26, 2018
296.88 Kb
ประกาศราคากลาง จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์รวมรายการ
Added on December 07, 2017
360.37 Kb
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประปาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประปาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Added on November 24, 2017
1.34 Mb
previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap