Defence Technology Institute (Public Organization)
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยภาพเพื่อการออกแบบชิ้นส่วนที่รับความร้อนสูง สำหรับส่วนงานวิจัยออกแบบและจำลองระบบ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 14, 2018
386.75 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระเช้าทำงานที่สูง Boom Lift สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 14, 2018
337.39 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างกล่องบรรจุจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 10, 2018
330.47 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศประกวดราคางานซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Added on August 10, 2018
5.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้าน Data Science and Big Data Analytics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 10, 2018
330.91 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและสร้างชุดหมุนถัง Mixer ขนาด 600 ลิตร สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี ระยะยิง 80 กิโลเมตร (D11A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 09, 2018
5.91 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครื่องสแกนนิ้วสำนักงาน ผอ.สทป. ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 09, 2018
303.71 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย (จ้างเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 09, 2018
315.02 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสร้างอุปกรณ์ยึดจับและวางท่อเตอร์จรวดสำหรับปรับผิว สำหรับส่วนงานปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 09, 2018
5.62 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Telemetry สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี ระยะยิง 80 กม. (D11A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 09, 2018
310.83 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap