-->
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next
Show results per page :10
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 14, 2023
227.92 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 13, 2023
212.35 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างโครงสร้างฐานยิงจรวด สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 12, 2023
229.63 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 08, 2023
226.82 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานของ สทป. ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 30, 2023
235.98 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาทำรายงานการสำรวจ วางโครงร่างสิ่งก่อสร้างแผนการพัฒนาพื้นที่แบบละเอียด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยวิธีคัดเลือก)
Added on August 28, 2023
257.92 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาทำรายงานการสำรวจ วางโครงร่างสิ่งก่อสร้างแผนการพัฒนาพื้นที่แบบละเอียด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยวิธีคัดเลือก)
Added on August 28, 2023
238.90 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 16, 2023
208.30 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและปรับจูนเครื่องชั่งน้ำหนักและหาจุดศูนย์ถ่วง ขนาด 40 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 15, 2023
233.17 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สทป. ทั้ง 3 พื้นที่ สำหรับส่วนบริหารคุณภาพโดยรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 15, 2023
234.83 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap