-->
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> สาระสำคัญของสัญญา
ปีงบประมาณ 2564
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next
Show results per page :10
POP64/0074 จัดซื้อสารเคมีหลักในกระบวนการผลิตจรวด - ชนารดี
Added on December 07, 2021
747.72 Kb
64/CTP00018 จัดซื้อสารเคมีหลักในกระบวนการผลิตจรวด - ชนารดี
Added on December 07, 2021
3.54 Mb
64-CTP00014 จัดซื้อป้อมปืนขนาด 12.7 มม. จำนวน 2 ป้อม สำหรับยานเกราะล้องยาง 4x4 - ชนารดี
Added on December 07, 2021
3.77 Mb
64-CTH00062 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน สทป. _หทัยทิพ
Added on December 02, 2021
4.97 Mb
64/CTH00056_สัญญาว่าจ้างงานบริการสนามทดสอบอาวุธ เพื่อทำารยิงทดสอบจรวด DTI-1G ณ สปจ. สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนำวิถี DTI-1G ระยะที่ 2_หทัยทิพ
Added on December 16, 2021
5.67 Mb
64/CTH00054 สัญญาจ้างประเมินผลการดำเนินงานสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.) - ฐิตาภา
Added on November 22, 2021
4.95 Mb
64/CTH00060 จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ชั้น 11 - ชนารดี
Added on November 11, 2021
4.49 Mb
POH64/0211 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพเครนเพื่อความปลอดภัย - ชนารดี
Added on November 08, 2021
938.45 Kb
64-CTH00050 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
Added on November 04, 2021
4.42 Mb
64-CTH00057 สัญญาจ้างปรับปรุงเพื่อซ่อมคืนสภาพต้นแบบเรือหลังทดสอบการใช้งานโดยหน่วยใช้_อมรรัตน์
Added on October 28, 2021
4.60 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap