-->
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
previous 1 next
Show results per page :10
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน (Outsource) จำนวน ๓๗ อัตรา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 26, 2019
1.45 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อประกวดราคาซื้อเครื่อง Dynamic mechanical analysis (DMA) และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on July 01, 2019
1.42 Mb
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap