-->
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
previous 1 2 next
Show results per page :10
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นและระบบแยกส่วน อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 17, 2019
6.02 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกรถถัง รุ่น VT4 แบบ Monitor Stand สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 12, 2019
6.08 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 06, 2019
1.34 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 05, 2019
5.91 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน (Outsource) จำนวน ๓๗ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 03, 2019
1.62 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Dynamic mechanical analysis (DMA) และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on July 18, 2019
6.44 Mb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนำวิถี DTI-1G ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
Added on July 15, 2019
188.14 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างชนิด High mast ๔ จุด สำหรับส่วนงานสนับสนุน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on July 03, 2019
1.23 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและตรวจสอบสภาพเครนเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on May 15, 2019
5.80 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน ๙๗ รายการ สำหรับส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on April 22, 2019
6.13 Mb
previous 1 2 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap