หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด”
ความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
สทป. ต้อนรับคณาจารย์และ นทน.หลักสูตร สธ.บังคลาเทศ
สทป. จัดงานสัมมนา "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
สทป. ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สทป. ส่งมอบระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริงชุดใหญ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริง (Shooting Sim) ระหว่าง สทป. และ โรงเรียนเตรียมทหาร
สทป. รับมอบต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ระหว่าง สทป. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สทป. มอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบของลูกปืนฝึกขนาด 30 x 165 มม. ที่ได้ผ่านผลการทดสอบประเมินคุณลักษณะของลูกปืนฝึก
สทป. ส่งมอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
สทป. มอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายในอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2561
สทป. ทดสอบสมรรถนะต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap