หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ต้อนรับ French Defence Attaché
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิง เหล่า ป. ประจำปี 60
สทป. ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สทป. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและชมการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป.
งานสัมมนา "สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" (DTI Technology challenge day)
บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
สทป. และ ม.แม่โจ้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap