หน้าแรก
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา
Method to map human and infrastructure vulnerability using CNN land cover: Case study of floating tank explosion at petrochemical plants of LaemChabang, Thailand
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 – 27 พ.ค. 66
Projectile Launch Point Prediction via Multiple LSTM Networks
พิธีลงนามใน Contra Agreement หรือ "ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับงาน Defense & Security 2023" ระหว่าง สทป. กับ บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สทป. พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "1 หยดโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 19 (ผลัดที่ 1-2)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 พ.ค. 66
19 พ.ค.66 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยเรื่อง “Thailand-NASA Liquid Crystals in Space” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
18 พ.ค.66 การบรรยายถ่ายโครงการวิจัยเรื่อง “การวางระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15489” โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ และ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 พ.ค. 66
สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8X8 พยัคฆ์ทะเล สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับกองทัพเรือ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
บทความ DTI yes เล่มที่ 141
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18 (ผลัดที่ 1-2)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 66
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 เม.ย. 66
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
พิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อประกอบกิจการการให้บริการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29 เม.ย.66 "วิศวกรรมป้องกันประเทศ สจล. สัมพันธ์ ปี 2566" จัดโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประมวลจริยธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566
การตรวจรับงานซื้อจ้างและก่อสร้าง
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA
การนำผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมไปพัฒนาการประเมินเจ้าหน้าที่
รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทีโนโลยีป้องกันประเทศ
รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2023
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบยานสำรวจใต้น้ำ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ระหว่าง สทป. และ กฟผ.
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2565
มาตรฐานจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
Do's and Don'ts พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กรสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
Do's and Don'ts พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของ สทป.
รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap