หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 16 (ผลัดที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 ต.ค. 65
สทป. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ สทป. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 ต.ค. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
สทป. ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับขั้นก้าวหน้า ประเภทการใช้งานเพื่อการเกษตร (Remote Pilot Specific Agriculture : RPSA) รุ่นที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
สทป. ร่วมกับ มทส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ การฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอากาศยานไร้คนขับ
สทป. และ บวท. ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับขั้นก้าวหน้า ประเภทการใช้งานเพื่อการเกษตร
สทป. ให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ปราบจลาจลของหน่วยงานภาคเอกชน ให้กับ กรมราชทัณฑ์
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 2 - 8 ต.ค. 65
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2564
แผนการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการควบคุมภายในของ สทป. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564
แผนการควบคุมภายในของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
สทป. ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 ก.ย. - 1 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 16
บทความ DTI yes เล่มที่ 139
สทป. เปิดหลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับ แบบปีกหมุน (IRPC : Multi-Rotor) รุ่นที่ 2 พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอากาศยานไร้คนขับของไทยต่อไปในอนาคต
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ก.ย. 65
สทป. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 36 (ME-NETT 2022) และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
สทป. ทดสอบสมรรถนะการขับเคลื่อนของต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ก.ย. 65
สทป. ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการบริการทางการแพทย์ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ก.ย. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ส.ค. 65
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาในงาน "นาวีวิจัย 2022" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
สทป. ดำเนินการทดสอบสมรรถนะและทดสอบทางยุทธวิธีต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ ณ สนามทดสอบ ศป. จ.ลพบุรี
สทป. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ส.ค. 65
พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ที่ปรึกษา สทป. เป็นผู้แทน ผอ.สทป. นำเสนอต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดต่อ พล.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง ผบช.สกบ. ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกบ.ตร.)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
ส่องเทคโนโลยีอาวุธไทยในงาน Defense & Security 2022
มองศักยภาพยุทโธปกรณ์ไทย ลดงบฯ นำเข้า ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ วิจัยโดย DTI
สทป. ดำเนินการทดสอบสมรรถนะและทดสอบทางยุทธวิธีต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ ณ สนามทดสอบ ศป. จ.ลพบุรี
งานสัมมนานานาชาติพิเศษ “ทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคต”
พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สทป. กับ ST Engineering Land Systems Ltd.
พิธีลงนามในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ระหว่าง สทป. และ บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี (D-IRON) ให้กับ ทบ.
DTech ฉบับที่ 44
สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 4x4 (ป้องกันระเบิดและซุ่มโจมตี) ให้กับ ศตก.
MOU ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สทป. และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap