หน้าแรก
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3
รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 ก.ย. 66
รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานภายใต้ความปลอดภัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และบริการด้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท นิวเอร่า ไพลอท เทคโนโลยี จำกัด
สทป. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือ
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
สทป. เข้าหารือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง
EON-XR Platform
คู่มือการบริการทางวิชาการและเทคนิค
คู่มือการฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใหม่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สทป. ส่งมอบต้นแบบชุดสาธิตระบบ VR สื่อการสอนอาวุธศึกษาของปืน M16 และ HK33 ให้กับ รร.ตท.สปท. ณ ห้องประชุม Auditorium Entry ชั้น 1 สทป.
สทป. จัดอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและแผนดิน ประจำปีงบประมาณ 2566”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ก.ย. 66
สทป. จัดอบรมฝึกการใช้งาน (OJT) ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ให้กับหน่วยผู้ใช้
สทป. ยิงทดสอบต้นแบบปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง (ปบค.) ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 ณ สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน ศป. จ.ลพบุรี
การศึกษาอายุการเก็บรักษาของยางคอมพาวด์บีที่มีผลต่อคุณสมบัติของฉนวนยางในมอเตอร์จรวด - นายไพศาล อภิณหพัฒน์, นายวสันต์ คุ้มชู
พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. พร้อมคณะผู้บริหารของ สทป. เข้าเยี่ยมคำนับ ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สทป. ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
การกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในบรรยากาศผสมคลอไรด์ - ดร.ทศพลพร พรพิบูลสมภพ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ก.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3
สทป. โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้ (TKM) จัดกิจกรรม Community of practice (COP) เฉพาะกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มบริหารงานวิจัย
สทป. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลงานการประชุมวิชาการ
14 ก.ย.66 สอป. และ สจล. เข้าพบ สทป. เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
13 ก.ย.66 ประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม) และทีมคณาจารย์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของ สทป.
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 (รอบ 1 ปี)
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 (รอบ 1 ปี)
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สทป. บรรยายหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) เข้าพบ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 66
พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์วัสดฉนวนท่อไอพ่นจรวด เพื่อป้องกันการเสียรูปร่างของท่อไอพ่น - ว่าที่ร้อยตรี ชัชพล แซ่โง้ว, นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร, นายอดุลยศักดิ์ บุญพันธ์
การศึกษาโหมดความเสียหายของระบบหน่วงเวลาในมอเตอร์จรวดขนาดเล็ก - นายไพศาล อภิณหพัฒน์, นางสาวเมราดา อนันตพงศ์
Unmanned Aircraft System for Media Production An Extension of Defense Technology - Titikorn Tantawutho, Vipada Khongpueng
การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทนทานต่อการเสียดกร่อนสาหรับฉนวนท่อไอพ่นจรวด - ว่าที่ร้อยตรี ชัชพล แซ่โง้ว, ดร.พิมพ์รกัส งามสันติวงศ์, พล.อ.ต.เจษฎา คีรีรัฐนิคม
การออกแบบระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งดินขับน้ำตาลทรายที่ให้จรวดยิงได้สูงกว่า 1 กิโลเมตร - นายไพศาล อภิณหพัฒน์, ว่าที่ร้อยตรี ชัชพล แซ่โง้ว
พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผอ. สทป. และ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สทป. พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "1 หยดโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
สทป. ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก LEMHANNAS อินโดนีเซีย
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap