หน้าแรก
สทป. จัดงานสัมมนา "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
สทป. ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ต.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ต.ค. 61
สทป. ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
สทป. ส่งมอบระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริงชุดใหญ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริง (Shooting Sim) ระหว่าง สทป. และ โรงเรียนเตรียมทหาร
สทป. รับมอบต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ระหว่าง สทป. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สทป. มอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบของลูกปืนฝึกขนาด 30 x 165 มม. ที่ได้ผ่านผลการทดสอบประเมินคุณลักษณะของลูกปืนฝึก
สปอตวิทยุประจำปี 2561
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ต.ค. 61
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Maritime Fighting Platforms
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Land Fighting Platform
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Rockets and Missiles
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Military Aircrafts
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 ก.ย. - 6 ต.ค. 61
สปอตโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
สทป. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
สทป. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
สัมภาษณ์ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เจาะเบื้องลึก “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย่างเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย
สทป. ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)
การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พระราชพิธีฯ
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย่างเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย
สทป. จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดวัตถุระเบิด
สทป. ส่งมอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
สทป. มอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายในอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2561
สทป. ทดสอบสมรรถนะต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
สทป. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทดสอบประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก
สทป. บรรยาย "เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
สทป. ต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยม
ความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง
ผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 -29 ก.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 ก.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 ก.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 2 - 8 ก.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 61
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาคและยกมาตรฐานด้านการบิน UAV
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 19 - 25 ส.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 12 - 18 ส.ค. 61
พัฒนาระบบหุ่นยนต์ ป้องกันไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 5 - 11 ส.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 ก.ค. 61
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 29 (DTech No.29) ในรูปแบบของ e-magazine
DTech ฉบับที่ 29
ผลงานการบินถ่ายภาพ และการผลิตแผนที่ 3 มิติเพื่อการประยุกต์ทางยุทธวิธี
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 ก.ค. 61
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap