หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. กฎ/ระเบียบ
กฎ/ระเบียบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน
Created by : , Publish 30 Jan 2018 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 10 Apr 2019 17:06:00 , โดย Pimchanok
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2556
ประกาศ สทป. ที่ 5_2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง และแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่
ประกาศ สทป. ที่ 2-2562 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของเจ้าหน้าที่และผู้ทดลองงาน
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap