หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 1
Created by : , Publish 19 Feb 2015 , Views 5
กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 1

สทป. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 1” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2555  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) และ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี ให้แก่ เยาวชนชั้น ม.4 จำนวน 100 คนจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยืที่เกี่ยวกับจรวด โดยได้รับการถ่ายทอดจากคณะวิทยากรให้เกียรติบรรยายความรู้ นำโดย  น.ท.เจษฏา  คีรีรัฐนิคม นักวิจัยอาวุโส สทป. และ ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธ์วดี ที่ปรึกษา สวทช.  และ น.ท.รศ.ดร.โอฐศิลป์  นิลุบล นักวิจัย สทป. โดยบรรยายในหัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ  เทคโนโลยีระบบจรวด และปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และนำจรวดประดิษฐ์ไปทดสอบยิงที่สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี สำหรับพิธีเปิดและปิดได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก พงศธร  บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสทป. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร สทป. และผู้บังคับบัญชาของ ศป. ร่วมแสดงความยินดีแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap