หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพัฒนากิจการอวกาศ ระหว่าง สทป. กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 27 Feb 2023 , Views 8 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 17:58:56 , โดย Prangwipa

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพัฒนากิจการอวกาศ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอวกาศในการผลักดันการพัฒนาท่าอวกาศยาน (Spaceport) และการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ เริ่มจากร่วมศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการอวกาศที่ใช้บังคับในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับหลักสากลอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจัดทำร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ Action Plan แรก คือ เตรียมความพร้อมในการจัดทำประเด็นประกอบการชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความเป็นไปได้และผลกระทบของ Micro-Launcher ที่จะดำเนินในประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap