หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58042I – A Design of Lathe Boring Tool with Rotating Cutter Principle
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 18
view Abstract and Download
Abstract : Boring process is the machining process to enlarge an internal diameter of cylindrical tubes and is considered one of the most important processes in rocket motor manufacturing. In general, vertical boring is used over horizontal boring in order to control dimensional accuracy and concentric of bored tubes. However, vertical boring process required a specific machine which can be a burden to manufacturer. In this study, the lathe boring tool is developed to reduce the cost of acquiring new machine. In a typical boring process using horizontal lathe, the ratio between workpiece internal diameter and length is restricted to 1:3. If the length is too long, defects such as uneven roughness can be observed due to vibration of cutting insert. The new horizontal boring tool is designed based on rotating cutter principle. The designed is simulated using finite element method and tested on S40C cylindrical tubes. The surface finished of tested workpiece is within tolerance and acceptable.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap