หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของ สทป.
Created by : , Publish 26 Apr 2023 , Views 3

เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ช. และ เพื่อผลประโยชน์ของการดำเนินการของ สทป. โดย สทป. จะไม่ทราบข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถตอบแบบสอบถามได้จาก QR Code ด้านล่างหรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0ibxp7

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap