หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา และแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป. ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(วันที่ 20 มกราคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 20 Jan 2023 , Views 15 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 18:06:42 , โดย Prangwipa

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สทป. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา และแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป. ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


น.ท.อนันต์ โชติช่วงนภา ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และนายธนรัฐ ธนะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 พร้อมกันนี้ นักวิจัยและนักพัฒนาของ สทป. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง และการแนะนำการให้บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป.การบรรยายพิเศษและการจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขีดความสามารถในการดำเนินการของ สทป. รวมถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากร สทป. อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแนะนำการให้บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป. ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อรับทราบถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไปในอนาคตสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap