หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วันที่ 17 มกราคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 17 Jan 2023 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 18:04:52 , โดย Prangwipa

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566  พล.ต.พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน รอง ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว รอง ผบ.วสท.สปท. พร้อมคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับความมั่นคงของชาติ” โดยการบรรยายในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป. อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงต่อไปสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap