หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
Created by : , Publish 16 Feb 2016 , Views 8
วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. วิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G โดยสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์ให้ทันต่อความต้องการใช้งานของกองทัพ และได้ทำพิธีส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลามโหม และ สทป. โดยพลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ส่งมอบให้ ผู้บัญชาการกองทัพบก พลเอก ธีรชัย นาควานิช เพื่อมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองพลทหารปืนใหญ่ นำเข้าประจำการต่อไปสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap