หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58040I – Transient thermal analysis and Simulation of a Thermal battery
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 20
view Abstract and Download
Abstract : Thermal batteries are primary batteries that specially designed to a high energy density in a short period. The unit cell of thermal batteries use molten salts as an electrolyte and employ an internal pyrotechnic source to heat the cell stack to operating temperatures, typically between 400 and 600 oC, heat transfer is crucial to the operation of the battery, determining the operation time in which power can be supplied. Thermal analysis is a critical part of thermal battery design because of the need to hold the temperature above the electrolyte melting point. This paper mainly focused on the transient thermal model studies of unit cell to simulate the heat transfer of unit cell. Thermal properties in the electrolyte caused by phase change are a critical design consideration of thermal batteries because the thermal conductivity and specific heat could be changed. The simulation results show the trends in temperature and heat flux.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap