หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. กฎ/ระเบียบ
กฎ/ระเบียบ
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
Created by : , Publish 30 Jan 2018 , Views 10
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดีการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap