หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
การศึกษา
   สทป. มอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรข้าราชการสังกัด สป. ประจำปี 2560 
   พล.อ. พอพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินทุนการศึกษาฯ จำนวน 150,000 บาท ผ่าน พล.ท. ศรีศักดิ์  พูลประสิทธิ์ ผู้แทน ปล.กห.  เป็นผู้รับมอบ  โดยเป็นทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากหน่วยงานในสังกัด สป. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน สทป. ได้แก่ สม.ม.,  สนผ.กห., สงป.กห., ศอว.ศอพท., และ รวท.อท.ศอพท. รวม 5 หน่วย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา) ระดับละ 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap