หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. ร่วมกับ อวพช. พาแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2019 ร่วม งาน“International Cansat Conference 2019”
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 13 Nov 2019 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 13 Nov 2019 15:24:24 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ

   สทป. ร่วมกับ อวพช. พาแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2019 ร่วม งาน“International Cansat Conference 2019

   การต่อยอดสานฝันเยาวชนครั้งสำคัญที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกันนำคณะเยาวชน ทีม “COSMOS” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช แชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2019 ที่ชนะการแข่งขันภายในประเทศ เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์และนำเสนอผลงานที่งานประชุมนานาชาติ “ROSCANSAT” ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย        

   โดยเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยการนำของ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รอง ผอ.อพวช. เป็นผู้นำทีมเยาวชน 5 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 7 ชีวิต (นายทักษดนัย ศิริสมบัติ (ฟีฟ่า), นายกฤตพล เพชร์แกวณา (เคน), นายศุภกร สันทัดการ (ปอนด์), นายวริทธิ์ธร คงหนู (เด่น), น.ส.ฐิติชญา พวงเหลาเวช (เนย),  นางสาวกุศลิน ทิพ์มโนสิงห์ (ครูติ๊ด), นายสุเทพ หนูเสน (ครูสุ) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยสายการบินไทยใช้เวลาเดินทางเกือบ 9 ชม. เต็ม ก่อนจะเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel 

   เริ่มต้นกิจกรรมด้วย ทีมเยาวชนและครู พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานประชุมนานาชาติ RosCansat “The International Cansat Conference 2019โดยมีตัวแทนของผู้บริหารและคณะทำงานจัดกิจกรรม “ROSCANSAT” ขึ้นกล่าวแนะนำหน่วยงาน ภารกิจ และความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ The Memorail Museum of Cosmonautics จากนั้นเป็นการทัศนศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. และ อพวช. ร่วมประชุม International round table ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างประเทศ (ทั้งจากประเทศเกาหลี และสหพันธรัฐรัสเซีย)
หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการจัดแข่งขัน โดยแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ และหารือการเตรียมการจัดการแข่งในงานประชุมนานาชาติ ณ ประเทศรัสเซีย ครั้งต่อไป
   และในวันถัดมาเป็นการนำเสนอผลงานของเหล่าเยาวชนจากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลีใต้ และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยทีมเยาวชนแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2019 ระดับมัธยมศึกษานำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “ระบบสำรวจปัจจัยการเกิดสิ่งมีชีวิต และทำแผนที่”  พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ อาจารย์ผู้ควบคุม และเพื่อนต่างชาติ ซึ่งตัวแทนประเทศไทยทั้ง 5 คน ต่างร่วมกันนำเสนออย่างคล่องแคล่วและตอบข้อซักถามได้อย่างสมบูรณ์แบบ สมเป็นทีมเยาวชนแชมป์ประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว จากนั้นเป็นการรับฟังการนำเสนอของเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่างๆ  และร่วมรับฟังการบรรยาย Lectures Russian space scientists ในช่วงเย็น ซึ่งต่างได้มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเยาวชน ที่ได้มาทำความรู้จักกันภายในงาน Conference นี้
โดยในแต่ละวัน ทีมเยาวชน ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ที่พิเศษสุดกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อวกาศระดับโลก ทั้งของรัฐบาลและภาคเอกชนของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ, จรวด และดาวเทียม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญต่างๆ ร่วมถึงอาหารท้องถิ่น อาทิ   Museum of commonautics of history, RSC,  "Energia" Kaluga city, The IPK “Mashpribor” สถานีควบคุมอวกาศภาคพื้นรัสเซีย Control Center of internaltional Space station (CC SS)  รวมถึง Technopark "Kvantorium" ศูนย์เรียนรู้เยาวชนของประเทศรัสเซีย ก่อนจะเข้าสู่พิธีปิดการประชุมนานาชาติ RosCansat “International Cansat Conference 2019และพิธีรับมอบเกียรติบัตรของเยาวชน และทั้ง 2 หน่วยงานในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “International Cansat Conference 2019 ในครั้งนี้ ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินไทย พร้อมประสบการณ์การเดินทางครั้งสำคัญนี้ที่พร้อมจะบอกเล่าผ่านเพื่อนๆ และครูในโรงเรียนต่อไป
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเยาวชนไทยสู่บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนอง S-Curve 11 สู่อุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap