หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. ร่วมกับ มทส. สานฝันกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 5

   สทป. ร่วมกับ มทส. สานฝันกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   การมีส่วนร่วมพัฒนาความรู้ของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันปรเทศ (สทป.) ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อจุดประกายให้เยาวชนรักและสนใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยผนึกกำลังกับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก โดยขยายกลุ่มเป้าหมายจากภาคเหนือ นำน้ำตาลมาเป็นส่วนผสมในการทำดินขับจรวด (Candy Rocket) มาใช้แทนเชื้อเพลิงคอมโพสิทเช่นเคย    กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2561 ให้แก่เยาวชนชั้น ม.5 – ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 75 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  เป็นกิจกรรม 4 วัน 3 คืน ดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ พี่ๆ นักวิจัย สทป. และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งการบรรยายความรู้เกี่ยวกับจรวด แบ่งกลุ่ม การออกแบบและลงมือประดิษฐ์จรวด ลงมือฝึกปฏิบัติจริงๆ และกิจกรรมสันทนการแต่ละช่วงของวัน เชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

   กิจกรรมวันแรก (19 ธ.ค. 61)
เริ่มด้วยพิธีเปิดค่ายฯ โดย พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เป็นประธานพิธีเปิด และ รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันเปิดค่ายฯ หลังจากนั้นจัดการบรรยายความรู้เรื่องฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับจรวด” โดย นายพันธดนย์  กออนันตชัย นักวิจัย สทป. ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน และการบรรยายความรู้เรื่องเคมีที่เกี่ยวข้องกับจรวด ดินขับและสารเคมี ปฏิบัติการเคมี” โดย นายไพศาล  อภิณหพัฒน์  นักวิจัย สทป. ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน  และกิจกรรมสันทนาการคั่นแต่ละช่วงของวัน โดยเน้นการ Ice Breaking และจัดกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน   


   กิจกรรมวันที่สอง (20 ธ.ค. 61)
   เป็นการบรรยายความรู้เรื่องหลักการออกแบบจรวด และการสร้างจรวด แนะนำอุปกรณ์ และการใช้โปรแกรมประยุตก์สำหรับการออกแบบจรวดและการออกแบบ Conceptual Design โดย นายเจนวิทย์ คีตสิน นักวิจัย สทป. ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน และการบรรยายความรู้เรื่อง “กระบวนการออกแบบ เทคนิควิธีการประดิษฐ์และแนะนำอุปกรณ์” โดย น.ท. ไพศาล  บุญยะรัตน์ หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน ก่อนจะแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นทีม ๆ ละ 5 คน จำนวน 15 ทีม ให้ระดมความคิดออกแบบและแข่งขันประกวด Conceptual Design ดีเด่น ซึ่งมีทีมผู้ชนะที่ได้รับรางวัล Conceptual Design ดีเด่น 2 ทีม โดยสามารถออกแบบใช้หลักการตามทฤษฏีอย่างสมบูรณ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากที่สุด ได้แก่ ทีมเคอร์ซอฟ และทีม CATPOLLO ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.เจษฏา  คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิธี  สทป. และ อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวดำรงษ์  รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติมอบรางวัล กล่าวแสดงคามยินดีแก่เยาวชนที่เข้าร่วมและมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะ Conceptual Design ดีเด่น


   กิจกรรมวันที่สาม (21 ธ.ค. 61)
   เป็นการบรรยาย ทบทวนการออกแบบจรวดประดิษฐ์ โดย น.ท. ไพศาล  บุญยะรัตน์ หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน และปฏิบัติการลงมือสร้างประดิษฐ์จรวด แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน ประดิษฐ์จรวดกลุ่มละ 2 ชุด (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว) โดยมีทีมนักวิจัย สทป. และ อาจารย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์  ได้ผลงานจรวดประดิษฐ์ จำนวนรวม 30 ชุด และจัดประกวดผลงานจรวดประดิษฐ์ ซึ่งตัดสินจากคะแนนโหวตของเยาวชน โดยทีม Konstantin Tsiolkovsky คว้ารางวัลจรวดประดิษฐ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น ได้ผลการโหวตเป็นคะแนนสุงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.สุรศักดิ์  มีมณี ที่ปรึกษา สทป.  มอบของรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด Popular Vote รางวัลที่ได้รับความชื่นชอบที่สุดของบรรดาพี่เลี้ยง อาจารย์และน้องๆ เยาวชนทั้งหมด
   กิจกรรมวันสุดท้าย (22 ธ.ค. 61)
   ทดสอบยิงจรวดประดิษฐ์และแข่งขันความสูง จำนวน 30 ลำ โดยทีมเจ้าหน้าที่ สทป. ทำหน้าที่ประกอบจรวดชุดดินขับและยิงทดสอบ และวัดระยะความสูง เก็บคะแนนสูงสุดเพื่อหาทีมที่ชนะ จากนั้น ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และคณะสื่อมวลชน พร้อมกันบริเวณพิธีปิด ณ สนามฟุตบอล1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
   ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 โดยเกณฑ์การตัดสินจรวดประดิษฐ์ในปีนี้  มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความสูงจรวดที่ขึ้นสูงสุด, การ Eject ร่มพยุงจรวด, ร่มกางสมบูรณ์ และการตกของจรวดภายในพื้นที่เป้าหมาย และสภาพความสมบูรณ์ของจรวดหลังจากตกลงสู่พื้น รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการแข่งขัน ทีมที่สามารถคว้าชัยชนะและคะแนนรวมสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม Nicola Tesla ด้วยคะแนน 94.42 และทีมชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ไอน์สไตน์ ด้วยคะแนน 92.31 โดย พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบรางวัล
และทีมชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Konstantin Tsiolkovsky ด้วยคะแนน 92.19  โดย อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวดำรงษ์ รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติมอบรางวัล
    จากนั้น นางอริศรา  เพ็ญกิตติ ผอ.ส่วนกิจกรรมพิเศษ สทป. และผู้แทนคณะทำงานจัด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมและเชิญ อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวดำรงพงษ์ รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษา สทป., น.อ.คมสันต์  ประพันธ์กาญจน์ รอง ผอ. สทป. และ น.อ.ดร.สุธี  จันทรพันธุ์ รอง ผอ.สทป.  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายฯ ทั้ง 75 คน จากนั้น ผอ.สทป. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายทุกคนก่อนจะจุดจรวดเพื่อปิดพิธีด้วยความประทับใจ
    หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เยาวชนสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ ได้นำผลงานไปยิงทดสอบอันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร สทป. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ต่างสละเวลามาช่วยกันเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนการสร้างประดิษฐ์จรวดและช่วยเชียร์เป็นกำลังใจแก่ทีมเยาวชนอย่างใกล้ชิด ทำให้กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 สำเร็จลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap