หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. ร่วมจัดโครงการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็ก "CANSAT Thailand 2018"
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 6

สทป. ร่วมจัดโครงการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็ก "CANSAT Thailand 2018"

สทป. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็ก "CANSAT Thailand 2018" ให้แก่ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน CANSAT 2018 รอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศ และผู้ร่วมงาน จำนวนกว่า 100 คน

     โดย สทป. สนับสนุนและจัดแสดงนิทรรศการแนะนำ สทป. และนำผลงานวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ณ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี และสนับสนุนมอเตอร์ดินขับจรวดสำหรับใช้ในการสาธิตและแข่งขันดังกล่าว ณ สนามฝึกอาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 61


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap