หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
RoadShow ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 3
Created by : , Publish 12 Jun 2015 , Views 5
RoadShow ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัด Roadshow กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม และแนะนำสถาบันฯ ให้แก่ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ณ สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 18 แห่ง  ซึ่งสร้างความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย โดยนักเรียนที่สนใจต้องเขียนใบสมัครพร้อมบทเรียงความ เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศในสังคมทศวรรษหน้า” และจะมีการพิจารณาตัดสินและคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap