หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ทดสอบดินขับจรวดประดิษฐ์
Created by : , Publish 12 Jun 2015 , Views 5
ทดสอบดินขับจรวดประดิษฐ์ 
ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ทำการจุดทดสอบและวัดผลแรงดันดินขับจรวดประดิษฐ์ เพื่อเตรียมผลิตดินขับจรวดประดิษฐ์ จำนวน 150 อัน ในกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ณ อาคารทดสอบโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap