หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ปล่อยปลา 99000 ตัว
Created by : , Publish 12 Jun 2015 , Views 15
ปล่อยปลา 99000  ตัว
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลา 99,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย ณ บึงฤาษี สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap