หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
   สทป. ร่วมน้อมใจกันปลูกต้นดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 
   หล่อหลอมดวงใจคนไทยทุกดวง เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย “ดอกดาวเรือง” เพื่อถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ทั้งจากส่วนกางและโรงปฏิบัติการใน จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี มีหน้าที่ดำเนินกิจการของรัฐทางด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมน้อมใจกันปลูกต้นดาวเรืองและประดับตกแต่งสถานที่ทำงาน จำนวนกว่า 2,000 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap