หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 04 Apr 2024 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 04 Apr 2024 17:17:44 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

1.  ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

2.  รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) recruitment@dti.or.th ตามวันและเวลาที่กำหนด

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ (ข้อเขียน) ทางเว็บไซต์
ของสถาบัน
www.dti.or.th ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

4.  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ (ข้อเขียน) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

โดยสามารถ Download รายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ Download Now


ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) คลิกรายละเอียดผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับผู้สมัครงาน (File Word) คลิกรายละเอียดผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) คลิกรายละเอียดผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับผู้สมัครงาน (File PDF) คลิกรายละเอียด


สิทธิ์สวัสดิการ

1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 - 8% ตามอายุงาน

3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน

5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว

6. ตรวจสุขภาพประจำปี

7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

8. สิทธิ์การลาป่วยลากิจลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน

9. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย

10. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1137

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap