หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

                สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ขอแจ้งการเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่สถาบันฯได้กำหนดประกาศผลการทดสอบจากเดิมในวันที่ 15 มิ.ย.61เปลี่ยนเป็นในวันที่ 20 มิ.ย.61

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap