หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. 
ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 
Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC) 
โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจ 
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
 ณ หาดขลอด พัน.รนบ.พล.นย. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ออกอากาศโดย 

1. สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น รายการข่าวค่ำ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61


2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รายการข่าวภาคเที่ยง เมื่อวันที่ 7 ก.ย.613. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT รายการข่าวค่ำ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61


4. ผ่าน เว็ปไซต์ PPTV HD เมื่อวันที่ 15 ก.ย.61


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap