หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สัมภาษณ์ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป.  
เจาะเบื้องลึก “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” 

ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ PPTVhd 36 รายการ เจาะลึกข่าวร้อน เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap